Missie, visie en strategie

 

Vakbladen.com woonvakbladen

  • Toonaangevend
  • Excellent
  • Positief
  • Professioneel
  • Onafhankelijk geredigeerd
  • Commercieel

Missie

Het met goed werkgeverschap vervaardigen van hoogwaardige, marktleidende BtoB-informatieproducten binnen de wonenbranche.

Visie

Het landschap in de wonenbranche is dynamisch, aan drastische veranderingen onderhevig, en zal zich voortdurend blijven ontwikkelen. Door de toenemende informatie-overload is er onder bedrijven en personen die werkzaam zijn in de wonenbranche een blijvende en toenemende behoefte aan geselecteerde vakinformatie, zowel in digitale als in printvormen.

Palet aan titels
De diversificatie in de branche zorgt ervoor dat Vakbladen.com de markt alleen met een multimediaal palet aan titels optimaal kan bedienen, waarbij door het traditionele karakter van de branche, de printproducten vooralsnog leidend zijn.

Meerwaarde
Vakbladen.com wil vanuit een commercieel oogpunt toegevoegde waarde voor haar klanten creëren. Vakbladen.com is zich ervan bewust dat haar succes samenhangt met de mate waarin zij in staat is commercieel meerwaarde te bieden aan bedrijven uit de wonenbranche en in staat is lezers te boeien met op hen toegesneden vakinformatie.

Daarom wil Vakbladen.com nu en in de wereld van morgen iedere leverancier en elke lezer binnen de wonenbranche op maat kunnen bedienen met op de wonenbranche afgestemde media.

Doelstellingen

De ambitie van Vakbladen.com woonvakbladen is:

  • de lezer binnen de woonbranche op maat te bedienen met een passend informatiemedium opdat de lezer optimaal in zijn informatiebehoefte wordt voorzien
  • de adverteerder binnen de woonbranche op maat te bedienen met een passend informatiemedium dat kan worden ingezet als marketingcommunicatie-instrument

Hierbij is voor iedere ondernemer Vakblad Meubel plus een of meerdere titels relevant.

Strategie

Vakbladen.com voorziet in de behoefte van adverteerders door deze partijen commercieel gestuurde platformen te bieden. In de behoefte aan actuele informatie bedient Vakbladen.com de branche met een overkoepelend weekblad waarbij het zwaartepunt op de meubelbranche ligt. Voor uitgediepte, op de specifieke lezer toegespitste informatie, voorziet Vakbladen.com in de informatiebehoefte met vier andere nichetitels, die recht doen aan de klasse en allure waarmee de producten in deze branches doorgaans aan haar doelgroepen worden gepresenteerd.

Titels

De portfolio van Vakbladen.com Woonvakbladen bestaat uit de volgende BtoB niche-uitgaven:

KLIK HIER voor de specificaties per titel